Hotarare nr. 71 din 26.01.2023 - Hotararea privind actualizarea valorii de inventar a unei construcţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad
Guvernul Romaniei
Publicat in MO I nr. 81 din 31.01.2023
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?