Hotarare nr. 866 din 14.09.2023 - Hotararea privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Guvernul Romaniei
Publicat in MO I nr. 839 din 18.09.2023
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?