Hotarare nr. 26 din 20.02.2024 - Hotararea referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea spațiului administrativ european (ComPAct) - COM (2023) 667 final
Senatul Romaniei
Publicat in MO I nr. 148 din 22.02.2024
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?