Hotarare nr. 266 din 22.03.2023 - Hotararea privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi a valorii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ale unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, prin administraţiile bazinale de apă Dobrogea-Litoral şi Prut-Bârlad, ca urmare a distrugerii prin eroziune a unor părţi din acestea
Guvernul Romaniei
Publicat in MO I nr. 260 din 29.03.2023
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?