Ordin nr. 117 din 27.03.2023 - Ordin privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenţiei IS-V-01 „Restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole“ din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Publicat in MO I nr. 258 din 29.03.2023
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?