Hotarare nr. 68 din 26.01.2023 - Hotararea privind transmiterea unei părţi din imobilul 2362 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, şi modificarea anexelor nr. 4 şi 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul Romaniei
Publicat in MO I nr. 82 din 31.01.2023
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?