Ordin nr. 572 din 06.04.2021 - Ordin pentru modificarea preambulului conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională "Apele Române" prevăzut în anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1708/2020 pentru aprobarea conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională "Apele Române"
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Publicat in MO I nr. 356 din 07.04.2021
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?