Hotarare nr. 861 din 14.09.2023 - Hotararea privind înscrierea unui imobil în suprafaţă de 15.162 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Chişcani, judeţul Brăila, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru modificarea valorii de inventar a imobilului 3571 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul Romaniei
Publicat in MO I nr. 848 din 20.09.2023
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?