Decizie nr. 1639/UE din 2022 - Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1639 a Comisiei din 21 septembrie 2022 privind anumite măsuri de urgență provizorii referitoare la variola ovină și caprină în Spania [notificată cu numărul C(2022) 6853]
Publicat in JOUE L nr. 247 din 23.09.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?