Regulament nr. 1638/UE din 2022 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1638 al Comisiei din 20 septembrie 2022 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun în ceea ce privește subpoziția 9505 10 (articole pentru sărbătorile de Crăciun)
Publicat in JOUE L nr. 247 din 23.09.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?