Decizie nr. 1640/UE din 2022 - Decizia (UE) 2022/1640 a Consiliului din 20 septembrie 2022 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai De Nederlandsche Bank
Publicat in JOUE L nr. 247 din 23.09.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?