Regulament nr. 1637/UE din 2022 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1637 al Comisiei din 5 iulie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului în ceea ce privește utilizarea documentelor în contextul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize și al deplasării produselor accizabile după eliberarea pentru consum, precum și a formularului care trebuie utilizat pentru certificatul de scutire
Publicat in JOUE L nr. 247 din 23.09.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?