Legislatie RO

Legislatie RO: 100.000+

65. Caiet de sarcini din 15.01.2021 - Caiet de sarcini -CADRU al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane (ANEXA 1)

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

In vigoare de la 21.01.2021

Publicat in MO I nr. 66 din 21.01.2021

66. Ordin nr. 32 din 15.01.2021 - Ordin privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

In vigoare de la 21.01.2021

Publicat in MO I nr. 66 din 21.01.2021

67. Anexa din 14.01.2021 - Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale (ANEXA 1)

Ministerul Finantelor

In vigoare de la 21.01.2021

Publicat in MO I nr. 66 din 21.01.2021

68. Anexa din 14.01.2021 - Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie (ANEXA 2)

Ministerul Finantelor

In vigoare de la 21.01.2021

Publicat in MO I nr. 66 din 21.01.2021

79. Decret nr. 19 din 20.01.2021 - Decretul privind eliberarea din funcţie a unui procuror

Presedintele Romaniei

In vigoare de la 20.01.2021

Publicat in MO I nr. 64 din 20.01.2021

80. Decret nr. 20 din 20.01.2021 - Decretul privind eliberarea din funcţie a unui procuror

Presedintele Romaniei

In vigoare de la 20.01.2021

Publicat in MO I nr. 64 din 20.01.2021