Acte Oficiale

Acte Oficiale: 100.000+

76. Metodologie din 08.04.2024 - Metodologia privind evaluarea conformității cu principiul "Do no significant harm" (DNSH)

Ministerul Energiei

In vigoare de la 17.04.2024

Publicat in MO I nr. 361 din 17.04.2024

79. Regulament din 28.03.2024 - Regulament de organizare și funcționare a comisiilor de lucru ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania

In vigoare de la 01.05.2024

Publicat in MO I nr. 360 din 17.04.2024